KRIKŠTYNŲ FOTOGRAFAS

Krikštynų fotografavimas

Krikštynos

Krikštynų fotografavimas Vilniuje, fotografas krikštynoms.

Krikštynos labai mėgiama ir laukiama šventė, kurioje dalyvauja ne tik šeimos nariai, bet taip pat giminės, artimieji ir draugai. Vaiko Krikštas - svarbus įvykis visos šeimos gyvenime, todėl svarbu išsaugoti šio sakramento istoriją nuotraukose. Krikštynas galite fotografuoti patys, bet geriau tai patikėti fotografui, turinčiam ne tik profesionalią įrangą, bet ir patirtį fotografuojant krikštynas.

 

Krikštynų fotografavimo kainos:

Minimalus paslaugų paketas – 150 EUR
• Krikštynų fotografavimas (krikštynų ceremonija ir mini fotosesija prie bažnyčios)
• nuotraukų koregavimas (iki 50 vnt.)
• nuotraukų įrašymas į USB laikmeną arba siuntimas el. paštu.

Standartinis paslaugų paketas – 250 EUR
• krikštynų fotografavimas ir fotosesija (krikštynų ceremonija, fotosesija prie bažnyčios, fotosesija gamtoje arba Jūsų pasirinktoje vietoje iki 1val.)
• nuotraukų koregavimas (nuo 50 iki 100 vnt.)
• nuotraukų įrašymas į USB laikmeną arba siuntimas el. paštu.

Papildomai:
• Esant lietingam orui, fotosesiją galima pratęsti fotostudijoje Kalvarijų g. 170 (būtina suderinti).
• Papildoma fotografo darbo valanda - 50 EUR


Krikštynų fotografavimas Krikštynos Fotografas krikštynoms Krikštynų fotografas Vilniuje

Fotografas krikštynoms Vilnius.

 


Vilnius 2022
Tekstą ir nuotraukas kopijuoti ir platinti draudžiama 
Visų tekstų ir nuotraukų autorinės teisės - Igoris Petinas Fotografas

Google

 

KRIKŠTO SAKRAMENTAS

Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas, prieangis į gyvenimą Šventojoje Dvasioje. Krikštu pakrikštytasis įjungiamas į Bažnyčią, tampa jos nariu ir gauna teisę naudotis kitais sakramentais. Krikštu įgyjama Išganymo malonė yra teikiama dovanai, todėl labai prasminga, kad ši malonė žmogų pasiektų kuo anksčiau - jam tik gimus.
Krikšto metu yra duodamas vardas. Kadangi krikštijamasis įsitraukia į Dievo vaikų antgamtinį gyvenimą, prasminga, kad jam būtų duodamas vardas šventojo, kuris galėtų padėti tesėti Krikšto pažadus ir jį globotų.

KRIKŠTO SIMBOLIAI

Kryžiaus ženklas reiškia Švč. Trejybės bei mirusio ir prisikėlusio Kristaus išpažinimą. Šiuo ženklu apeigų pradžioje pažymima krikštijamojo kakta. Taip jis įvedamas į Bažnyčios tikinčiųjų šeimą.

Vanduo yra būtinas žmogaus gyvybei ir kūno apvalymui. Krikšto vanduo pašventinamas malda. Per šį vandenį krikštijamajam suteikiamas naujas gyvenimas su Dievu. Krikštas gali būti teikiamas tris kart pilant vandenį ant krikštijamojo galvos.

Katechumenų aliejumi krikštijamojo krūtinė patepama apeigų pradžioje. Šis aliejus yra nuvalymo, sustiprinimo, išvadavimo iš nuodėmės ir Piktojo ženklas.

Krizmos aliejumi patepama ką tik pakrikštytojo kakta. Bibliniais laikais aliejumi būdavo patepami karaliai, kunigai ir pranašai. Krikštu suteikiama karališka, kunigiška ir pranašiška tarnystė. Tai Šventąja Dvasia užantspauduoto Dievo vaiko ženklas.

Baltas drabužis simbolizuoja Dievo dovaną – malonę. Tai skaistumo, šventumo ir nemirtingumo ženklas. Žmogus raginamas šį šventumą saugoti visą gyvenimą.

Krikšto žvakė primena prisikėlusį Kristų – mūsų gyvenimo šviesą. Artėdamas prie Jėzaus žmogus tampa šviesos vaiku. Jis kviečiamas nešti Kristaus šviesą pasauliui.